O firmie

ST&T Spółka Jawna od 2011 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji teletechnicznych, telekomunikacyjnych i elektrycznych.

ST&T wspiera Klienta w doborze optymalnych rozwiązań technicznych dla zrealizowania potrzeb, poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej.
Dzięki wiedzy technicznej i wieloletniemu doświadczeniu ST&T swoim Klientom oferuje najwyższą jakość usług takich jak: opracowanie koncepcji instalacji elektrycznych i niskoprądowych, wykonanie dokumentacji projektowej, instalację i montaż urządzeń, uruchomienie systemów, testy systemów, szkolenie personelu, bieżącą obsługę i konserwację systemów bezpieczeństwa oraz systemów przeciwpożarowych zgodnie z polskimi normami.

Nasza oferta

Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu, instalacji oraz uruchamianiu systemów niskoprądowych i bezpieczeństwa, oferując także profesjonalne szkolenia dla personelu oraz bieżącą obsługę i konserwację zgodnie z polskimi normami.

Zadzwoń do nas
1

Systemy bezpieczeństwa i integracja

Kontrola dostępu,
bramki, szlabany, tripody
Systemy sygnalizacji włamania i napadu
Telewizja dozorowa
Depozytory kluczy
Rejestr czasu pracy
Ochrona obwodowa
Wideodomofony i interkomy
Integracja systemów
ochrony technicznej

3

Infrastruktura IT

Kanalizacja teletechniczna
Okablowanie strukturalne
miedziane i światłowodowe
Szafy teleinformatyczne
Urządzenia aktywne: switche, routery,
moduły światłowodowe

5

Serwis

Bieżąca obsługa infrastruktury
bezpieczeństwa i IT
Audyty
Serwis 24/7
Przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa oraz systemów przeciwpożarowych zgodnie z polskimi normami.

2

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy sygnalizacji pożaru
Systemy wczesnej detekcji dymu
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Oddymianie mechaniczne i grawitacyjne
Gaszenie gazem
Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji
Przejścia p.poż.

4

Systemy zasilania i automatyki

Instalacje zasilania elektrycznego
Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego
Instalacje odgromowe i uziemiające
Zasilanie gwarantowane i rezerwowe, agregaty prądotwórcze i UPS
Rozdzielnie elektryczne
Pożarowe wyłączniki prądu
Trasy kablowe
Automatyka i BMS

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w systemach:

Nasze certyfikaty:

Zrealizowaliśmy prace dla:

Kontakt do nas

ST&T Kądziela, Zawadzki, Żelisko Spółka Jawna

ul. Pożaryskiego Mieczysława 28, bud. 7
04-703 Warszawa

+48500038344
biuro@stit.com.pl

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000389400, NIP: 522-298-31-70, Regon: 142987536, Bank PKO BP 12 Oddział w Warszawie, nr konta: 58 1020 1127 0000 1202 0197 8535.