Pracownicy "ST&T" posiadają poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli "TAJNE" oraz Zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.