"ST&T" posiada koncesję MSW o numerze L-0312/12 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.