"ST&T" od 2011 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji niskoprądowych.

 

"ST&T" wspiera Klienta w doborze optymalnych rozwiązań technicznych dla zrealizowania potrzeb, poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury teleinformatycznej.

 

 Oferujemy swoim Klientom:

  • opracowanie koncepcji instalacji niskoprądowych,

  • wykonanie dokumentacji projektowej,

  • instalację i montaż urządzeń,

  • uruchomienie systemów,

  • testy systemów,

  • szkolenie personelu,

    ponadto:

  • bieżącą obsługę i konserwację systemów bezpieczeństwa oraz systemów przeciwpożarowych zgodnie z polskimi normami.