ST&T Kądziela, Zawadzki, Żelisko Spółka Jawna

ul. Pożaryskiego Mieczysława 28, bud. 7

04-703 Warszawa

+48500038344

biuro@stit.com.pl

 

 

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000389400,

NIP: 522-298-31-70, Regon: 142987536,

Bank PKO BP 12 Oddział w Warszawie, nr konta: 58 1020 1127 0000 1202 0197 8535.